Hướng dẫn sử dụng các thiết bị Tuya SmartHome

Huong dan su dung

Chưa bao giờ việc sử dụng các thiết bị nhà thông minh Tuya giờ đây đơn giản và dễ dàng đến vậy, với đội ngũ chuyên viên kỷ thuật của Tuya tại Việt Nam đã biên soạn Video hướng dẫn sử dụng thiết bị Tuya Smart một cách trực quan và dễ hiểu kể cả đối với khách hàng không chuyên.

* New: nhằm mục đích năng cao tính trãi nghiệm người dùng tốt hơn, Tuya Việt Nam đã xây dựng hệ thống”Design SmartHome by Myself ” giúp bạn hoàn toàn có thể tự mình thiết kế hệ thống SmartHome cho ngôi nhà của mình một các hoàn hảo nhất.

STT MÔ TẢ VIDEO

I. CÁC THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM

01

Xem Video

02

Xem Video

03

Xem Video

04

Xem Video

05

Xem Video

06

Xem Video

07

Xem Video

II. CÔNG TẮC, Ổ CẮM THÔNG MINH

01

Xem Video

02

Xem Video

03

Xem Video

04

Xem Video

05

Xem Video

06

Xem Video

07

Xem Video

08

Xem Video

09

Xem Video

III. CẢM BIẾN, BÁO ĐỘNG THÔNG MINH

01

Xem Video

02

Xem Video

03

Xem Video

04

Xem Video

05

Xem Video

06

Xem Video

07

Xem Video

08

Xem Video

09

Xem Video

10

Xem Video

11

Xem Video

IV. CAMERA GIÁM SÁT, CHUÔNG CỬA

01

Xem Video

02

Xem Video

03

Xem Video

04

Xem Video

05

Xem Video

06

Xem Video

V. MOTOR RÈM, MOTOR CỔNG

01

Xem Video

02

Xem Video

03

Xem Video

04

Xem Video

05

Xem Video

06

Xem Video

VI. KHÓA CỬA THÔNG MINH TUYA

01
 • Tên SP: Khóa Tuya OS09 & OS09B
 • Hướng dẫn: Cài đặt người dùng, thêm khóa vào App

Xem Video

02

Xem Video

03

Khóa cửa Face ID Tuya WL08-F

 • Hướng dẫn cài đặt người dùng
Xem Video
 • Hướng dẫn thêm khóa vào App
Xem Video
03

Khóa cửa Camera Tuya WL08-C

 • Hướng dẫn cài đặt người dùng
Xem Video
 • Hướng dẫn thêm khóa vào App
Xem Video
04

Khóa cửa thông minh Tuya XF05

 • Hướng dẫn cài đặt người dùng
Xem Video
 • Hướng dẫn thêm khóa vào App
Xem Video
05

Khóa cửa thông minh Tuya XF06

 • Hướng dẫn cài đặt người dùng
Xem Video
 • Hướng dẫn thêm khóa vào App
Xem Video
06

Khóa cửa thông minh Tuya XF07

 • Hướng dẫn cài đặt người dùng
Video
 • Hướng dẫn thêm khóa vào App
Video
07

Khóa cửa thông minh Tuya XF08

 • Hướng dẫn cài đặt người dùng
Xem Video
 • Hướng dẫn thêm khóa vào App
Xem Video
08

Khóa cửa thông minh Tuya WS03

 • Hướng dẫn cài đặt người dùng
Xem Video
 • Hướng dẫn thêm khóa vào App
Xem Video
09

Khóa cửa thông minh Tuya WM06

 • Hướng dẫn cài đặt người dùng
Xem Video
 • Hướng dẫn thêm khóa vào App
Xem Video
10

Khóa cửa thông minh Tuya WL06

 • Hướng dẫn cài đặt người dùng
Video
 • Hướng dẫn thêm khóa vào App
Video
11

Khóa cửa thông minh Tuya WL07

 • Hướng dẫn cài đặt người dùng
Video
 • Hướng dẫn thêm khóa vào App
Video
12

Khóa cửa thông minh Tuya SA03

 • Hướng dẫn cài đặt người dùng
Xem Video
 • Hướng dẫn thêm khóa vào App
Xem Video

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *