ABOUT TUYA SMARTHOME

About Tuya VietNam
  • Tuya là tập đoàn công nghệ toàn cầu được thành lập vào năm 2014, chuyên về xây dựng nền tảng và giải pháp về hệ thống nhà thông minh.
  • Đến cuối tháng 3/ 2021, nền tảng IoT và Cloud Server của Tuya đã phục vụ hơn 324.000 nhà phát triển trên khắp thế giới và tạo ra hơn 122 triệu tương tác bằng giọng nói AI và hơn 84 tỷ yêu cầu xử lý hằng ngày.
  • Hiện nay các thiết bị Smarthome ‘Powered by Tuya‘ đã có hơn 310.000 SKU thiết bị, có mặt tại hơn 220 quốc gia và khu vực. Với hệ thống hơn 100.000 cửa hàng bao phủ trên toàn thế giới.
  • Tháng 3/2014, Tuya Smart niêm yết lên sàn chứng khoán NYSE với mã là “TUYA” và thành công vòng gọi vốn đầu tiên với 12 triệu đô la. Và mới đây, đầu năm 2021, hãng đã huy động được 915 triệu đô la với đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng.
  • Tuya Việt Nam chuyên cung cấp các sản phẩm và giải pháp nhà thông minh hàng đầu thế giới với thiết bị chất lượng từ chính hãng và đội ngũ kỷ thuật đã được đào tạo chuyên môn cao.
Chi tiết
650.000700.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
750.000800.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
850.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
900.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
1.000.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
1.100.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
550.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
800.000900.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
650.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
350.000450.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
7.000.0007.500.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
6.500.0007.000.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
6.200.0006.500.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
5.000.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
4.200.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
3.800.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
1.600.0001.800.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
2.500.0002.800.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
2.200.0002.400.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
1.200.0001.800.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
6.000.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
7.500.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
8.500.000
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm

TRUNG TÂM TUYA TẠI VIỆT NAM